Wyjątkowe miejsce dla wyjątkowych dzieci

Terapia

Program terapii (od marca do listopada)

Program 5-dniowej terapii, składający się z zajęć w klasie oraz w wodzie każdego dnia (łącznie ok 1,5 godziny dziennie). Koszt: 2200$. Program ten można przedłużyć o następne tygodnie. Cena odpowiednio wyższa.

Podczas zajęć w wodzie (ok. 30 min przez 4 dni w tygodniu pon-czw)- „structured swim”

Dziecko jest w wodzie tylko z terapeutą. Dziecko jest zawsze przy boku terapeuty, obojętnie czy ćwiczenia odbywają się na platformie czy w wodzie. Ćwiczenia dostosowane są do zdolności i umiejętności danego dziecka. Terapia każdego dziecka odbywa sie w inny sposób. Zajęcia polegają na ustrukturowanej zabawie, bliskiej interakcji z delfinem zarówno z platformy jak i w samej wodzie.

Ważne: Tylko dziecko i terapeuta znajdują się w wodzie podczas sesji terapeutycznej!

Kontakt z delfinem to dostarczenie dziecku bezwarunkowej akceptacji, poczucia własnej wartości i wiary w siebie. Przyczynia się do poprawy w zakresie koncentracji uwagi, zaangażowania w relacje z otaczającym światem i zwiększenia zaufania. Kontakt z delfinem jest także dla dziecka silną motywacją do wykonania dla niego trudnych czynności.
Delfiny, pracujące w ośrodku są specjalnie szkolone do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i muszą być traktowane z wielkim szacunkiem.

Podczas zajęć w klasie (ok. 30-40 min przez 4 dni w tygodniu)-„classroom activities”

Zajęcia w klasie dostosowywane są indywidualnie do każdego dziecka, do jego możliwości i potrzeb. Uwzględniane sa także sugestie rodziców i terapeutów, nauczycieli, pracujących na co dzień z danym dzieckiem. Dla większości dzieci, program zawiera elementy, związane z życiem ssaków morskich, szczególnie delfinów, jak np. malowanie czy lepienie z gliny delfina itp. Dzieci poprzez zabawę ćwiczą umiejętności grafomotoryczne, komunikacyjne i nabieraja pewności siebie, wykonując różne ćwiczenia przy boku terapeuty i także rodziców (rodzice uczestniczą w zajęciach klasowych).

Jeden raz w tygodniu (zawsze w piątek) odbywa się naturalne pływanie- „natural swim”

Dziecko pływa z rodzicem i z innymi dziećmi i ich rodzicami w tym samym czasie. Nie są to ćwiczenia ustrukturowane, jak podczas poprzednich dni. Pływanie polega na spontanicznym kontakcie z delfinem. Dziecko może wtedy usłyszeć odgłosy, jakie delfiny wydają w ich naturalnych warunkach, obserwować ich naturalne zachowania względem siebie i także względem ludzi.
Program ten może byc zaproponowany jako główny i jedyny podczas pobytu w ośrodku (zamiast „structured swim”). Jest on proponowany dzieciom, które z różnych powodów nie są w stanie brać udziału w terapii ustrukturowanej (np. rozległe zaburzenie sprawności motorycznej i niemożność wykonania niektórych ćwiczeń).

Od marca 2007 roku w ośrodku prowadzona jest także muzykoterapia, masaż leczniczy oraz fizykoterapia. Wszystkie one są dodatkowymi działaniami, za które należy osobno zapłacić. Rodzic nie musi zgodzić się na uczęszczanie na tego typu zajęcia.